Trillingsmeting

Veel chauffeurs en andere gebruikers zijn vaak onderhevig aan trillingen en vibraties, welke weer de oorzaak kunnen zijn van diverse gezondheidsproblemen of andere klachten. Men kan haast wel stellen dat alle chauffeurs, machinisten en passagiers een risico lopen. Vandaar dat wij regelmatig een trillingsmeting uitvoeren.

Wettelijk verplicht

Het is dan ook wettelijk verplicht sinds 2005 dat iedere werkgever een inventarisatie doet en dat deze wordt opgenomen in de RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie). Zodra grenswaarden, welke zijn vastgelegd in de richtlijn 2002/44/EG, worden overschreden, moeten er maatregelen genomen worden. Werkgevers die hier onvoldoende maatregelen treffen zijn dan ook wettelijk aansprakelijk.

Een goede stoel kan een preventief middel zijn en trillingen reduceren. Op de werkplek kunnen wij dan ook een trillingsmeting (laten) uitvoeren inclusief analyse en rapportage. Wij werken nauw samen met diverse onafhankelijke adviesbureaus die dergelijke metingen kunnen uitvoeren.

Aan de hand van deze inventarisatie kan er dan een passend advies worden uitgebracht. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.